Λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικού

Λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικού

21 Mar, 2016
admin
No Comments

engineer plans

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και οικονομικές τιμές : 

– Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

– Βεβαίωση Νομιμότητας για μεταβίβαση, Ν.4178/2013.

– Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

– Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών.

 

article-page-main-ehow-images-a06-7g-nn-render-tutorial-autocad-800x800– Ολοκληρωμένες κατασκευές έως και με το κλειδί στο χέρι.

– Ανακαινίσεις και επισκευές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

– Θερμοπροσόψεις και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

– Ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών

– Επιστασία οικοδομικών εργασιών

– Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου

– Μελέτες και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

– Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

 

xarakas_kranos

– Τοπογραφικά διαγράμματα.

– Ηλεκτρολογικά σχέδια.

– Μελέτες ακουστικής.