Λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικού

Λοιπές Υπηρεσίες Μηχανικού

21 Mar, 2016
admin
No Comments

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και οικονομικές τιμές : 

- Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

- Βεβαίωση Νομιμότητας για μεταβίβαση, Ν.4178/2013.

- Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

- Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών.

 

- Ολοκληρωμένες κατασκευές έως και με το κλειδί στο χέρι.

- Ανακαινίσεις και επισκευές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

- Θερμοπροσόψεις και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

- Ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών

- Επιστασία οικοδομικών εργασιών

- Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου

- Μελέτες και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

- Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

 

- Τοπογραφικά διαγράμματα.

- Ηλεκτρολογικά σχέδια.

- Μελέτες ακουστικής.