Εθνικο Κτηματολογιο

Εθνικο Κτηματολογιο

31 Jan, 2019
admin
No Comments

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

1) Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2) Απλό φωτοαντίγραφο αποδεικτικό ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ στο οποίο αναγράφεται ο ΑΦΜ)

3) Ε9 (προεραιτικό αλλά χρήσιμο)

4) Απλό αντίγραφο του τίτλου κτήσης (όχι επικυρωμένο)

5) Απλό φωτοαντίγραφο (όχι επικυρωμένο) του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου του Υποθηκοφυλακείου

6) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η θέση του ακινήτου

7) Ύπαρξη κινητού και e-mail.

ΚτηματολόγιοΕξουσιοδότηση